khách hàng chia sẻ

Đau khớp gối liên tục 10 năm chỉ còn là chuyện quá khứ

Đau khớp gối liên tục hơn 10 năm nay, Cô Dung đã chuẩn bị tâm lý sống chung với “lũ” đến hết đời, nhưng may mắn nhờ sự quan tâm của anh con dể hiếu thảo đã giúp Cô thoát khỏi được những cơn đau khớp hành hạ, tìm lại […]