Liên hệ

Thông tin liên hệ

Hotline 0986.397.791

Địa chỉ: HTX Sinh Dược, Xóm 4 – Gia Sinh – Gia Viễn – Ninh Bình.

Điện thoại bàn: 0243.712.3636

Email: [email protected]