Kiến thức về tê lạnh chân tay

Chữa lạnh chân tay là một vấn đề thường gặp, chủ yếu là phụ nữ. Và vào mùa lạnh, tình trạng lạnh tay chân có thể nặng hơn khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn trong sinh hoạt. Sử dụng các phương pháp trị liệu dân gian để cải thiện tình trạng lạnh tay chân đang được nhiều người áp dụng và mang lại những hiệu quả mong muốn