Giấy chứng nhận sản phẩm

  GIẤY ỦY QUYỀN VUA MUỐI PHÂN PHỐI

  MUỐI THẢO DƯỢC NGÂM CHÂN SINH DƯỢC

  —————

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  CỦA SẢN PHẨM MUỐI THẢO DƯỢC NGÂM CHÂN VUA MUỐI PHÂN PHỐI>

  —————————————————————

   

   

  VUA MUỐI CAM KẾT
  VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NGUỒN GỐC CÁC SẢN PHẨM DO CÔNG TY PHÂN PHỐI
  ————————————————————————————